Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Ο θαυματουργός φτωχόπαπας της Αθήνας

Προσκυνητής: Ο θαυματουργός φτωχόπαπας της Αθήνας: Την είδα  ΕΔΩ Άγιος Νικόλαος Πλανάς (1851-1932) Ο άγ. Νικόλαος Πλανάς κι από κάτω η παλιά Αθήνα, από την Ακρόπολη ώς το Λυκαβ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου