Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Ποια ήταν η αμαρτία των Σοδόμων;

Έκτακτο Παράρτημα: Ποια ήταν η αμαρτία των Σοδόμων;: Φαντάζει ίσως ευτελές και άκαιρο το ερώτημα που διατυπώνεται στον τίτλο του άρθρου τούτου. Όλοι γνω­ρίζουν ότι το βδελυρό ανοσιού...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου