Η ελπίς μου ο Θεός, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Παπά Γιάννης ο εξορκιστής

Ἅγιος Δημήτριος Κουβαρὰ: Παπά Γιάννης ο εξορκιστής: Όταν το 1917 στην Ρωσία έγινε η επανάσταση των Μπολσεβίκων, συνέλαβαν στην Οδησσό 17 ιερείς για να τους εκτελέσουν. Ένας απ' α...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου