Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Ας κάνουμε τα σπίτια μας κρυφά σχολειά!!!

Agapi en Xristo: Ας κάνουμε τα σπίτια μας κρυφά σχολειά!!!: Ο κυρ-Φώτης ο Κόντογλου υπήρξε ένας από τούς γνησιότερους εκφραστές τής ελληνορδοδόξου παραδόσεώς μας, την οποία είχε ως κύριο δέμα στο σ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου