Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Είδα τον Εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Χρυσόστομο ν’ ανε...

Έκτακτο Παράρτημα: Είδα τον Εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Χρυσόστομο ν’ ανε...: (Από το βιβλίο του Μιχ. Βαλβαζάνη «Πως έζησα την καταστροφή της Σμύρνης) «…Κατά το γιόμα, λίγο προτού βασιλεύσει ο ήλιος, ήρθε ο μ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου