Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Ακάνθινος Στέφανος, Ο Άγιος Ιωάννης Βατατζής και...

Βυζαντινό: Ο Ακάνθινος Στέφανος, Ο Άγιος Ιωάννης Βατατζής και...: Κείμενο του (Καστροπολίτη) Ιωάννη Α. Σαρσάκη Κατά τα μέσα του 13ου αιώνα, την Κωνσταντινούπολη κατείχαν οι Λατίνοι, οι οποίοι ως γνωστώ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου