Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΑΜΑΝΑ!

~ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ~ Χριστιανικών Μηνυμάτων!: Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΑΜΑΝΑ!: ✟...Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ    ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΑΜΑΝΑ! __________________________ (Ένα όμορφο παραμύθι για μάνες και βασιλικές παραμάνες ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου