Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Serafim de Pireu mitropolitul la ADAMCLISI p.1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου