Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

1204: Η Άλωση που γονάτισε την Βυζαντινή αυτοκρατο...

Προσκυνητής: 1204: Η Άλωση που γονάτισε την Βυζαντινή αυτοκρατο...: Στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, επάνω στον γυναικωνίτη, κάτω από ένα παράθυρο που σήμερα βλέπει προς το Μπλε Τζαμί και κάποτε έβλεπ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου