Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΣΙΑ ΣΟΦΙΑ, Η ΕΝ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ (†6/5/1974)

ΤΟ ΕIΛΗΤΑΡΙΟΝ: ΟΣΙΑ ΣΟΦΙΑ, Η ΕΝ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ (†6/5/1974):   ΟΣΙΑ ΣΟΦΙΑ, Η ΕΝ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ( † 6/5/1974) –Μαρτυρίες, αναμνήσεις, περιστατικά–       Η κ.Κυριακή Κ., μαρτυρεί για το παρακάτω γ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου