Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟ...

Έκτακτο Παράρτημα: ΜΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟ...: Ο πατήρ Αυγουστίνος και ο Κονίτσης Σεβασιιανός. Ἁγιορεῖτες πατέρες , οἱ ὁποῖοι παρέστησαν κατὰ τὴν ἐξόδιον ἀκολουθίαν του μᾶς...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου