Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Για να υπομείνεις τον άλλο πρέπει να τον αγαπήσεις...

Ἅγιος Δημήτριος Κουβαρὰ: Για να υπομείνεις τον άλλο πρέπει να τον αγαπήσεις...: Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης Μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει πειρασμόν - Γέροντα, όταν περνούμε κάποιον πειρασμό, μια μεγάλη δοκιμασία, ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου