Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Vizita Serafim de Pireu- mitropolitul, in Dobrogea. Adamclisi. p.2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου