Η ελπίς μου ο Θεός, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Να μοιράζεσαι τη λύπη των ανθρώπων...

Έκτακτο Παράρτημα: Να μοιράζεσαι τη λύπη των ανθρώπων...: ...πονώντας γι’ αυτούς στην προσευχή σου. Σκέπασε τον αμαρτάνοντα, όταν δεν έχεις απ’ αυτό πνευματική ζημία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου