Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Γέροντας Παϊσιος: Θα γίνει μεγάλο τράνταγμα. Να στ...

ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ: Γέροντας Παϊσιος: Θα γίνει μεγάλο τράνταγμα. Να στ...: Σήμερα είναι καιρός να ετοιμασθούν οι ψυχές, γιατί, αν συμβή κάτι, δεν ξέρω τι θα γίνει....  Είθε να μην επιτρέψη ο Θεός να έρθουν δύσκο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου