Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Σεραφείμ των Ελλήνων: Ευχαριστίες για τις ύβρεις.

Έκτακτο Παράρτημα: Σεραφείμ των Ελλήνων: Ευχαριστίες για τις ύβρεις.:   σχόλιο Νίκος Α  : Βγαλμένος από εικονογράφηση ηρώων του 1821 ο Σεραφείμ των Ελλήνων ελπίδα του αγώνα για το σήμερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου