Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Γέροντας Παΐσιος «Όλες οι αρετές καλλιεργούνται»

Βυζαντινό: Γέροντας Παΐσιος «Όλες οι αρετές καλλιεργούνται»: -         Γέροντα, μπορεί κάποιος να είναι εκ φύσεως ενάρετος; -         Μπορεί κάποιος από την φύση του να είναι, ας υποθέσουμε ,απλός, ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου