Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Μεταξύ Σταυρού και προδοσίας.Ποιό είναι το δίδαγμα...

Προσκυνητής: Μεταξύ Σταυρού και προδοσίας.Ποιό είναι το δίδαγμα...:  Πρωθιερέως Αλεξάνδρου Σαργκούνωβ Ομιλία εις την μνήμη των Ρώσων αγίων μαρτύρων και ομολογητών (Κύρηγμα κατά την Θεία Λειτουργία,7 Φεβ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου