Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

“ΨΥΧΡΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ”

Έκτακτο Παράρτημα: “ΨΥΧΡΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ”: Πορφύρης Δ Σταφυλά Π « Το Κιέβο είναι η αρχική πόλη αυτού του συνόλου russ, russine, russki, ruthenius (στα λατινικά).To Kιέβο είναι ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου