Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

"Οι τσέπες σας πρέπει να είναι ανοιχτές..." (Γέρον...

Agapi en Xristo: "Οι τσέπες σας πρέπει να είναι ανοιχτές..." (Γέρον...: Όταν καλοπερνάς στη γη, κάτι δεν πάει καλά με τον εαυτό σου Παρά τα φαινόμενα και την αναξιότητα των μοναχών και κληρικών, η Εκκλησία εί...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου