Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Ολόκληρο το κείμενο της ομιλίας του Θ.Ι.Ρηγινιώτη ...

Προσκυνητής: Ολόκληρο το κείμενο της ομιλίας του Θ.Ι.Ρηγινιώτη ...: Κείμενο εισήγησης που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του βιβλιοπωλείου «Αυτογνωσία»,  Ρέθυμνο 5.6.2013. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου