Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Και μόνο η εμφάνισή του ράσου... ΟΜ...

Έκτακτο Παράρτημα: ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ! Και μόνο η εμφάνισή του ράσου... ΟΜ...: σχόλιο Γ.Θ : Μην παραξενευτείτε αν στο προσεχές διάστημα αρχίσει να συζητιέται, από τα τηλεσκουπίδια του ψευτορωμαίικου προτεκτοράτου,...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου