Η ελπίς μου ο Θεός, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Το φοβερό προφητικό κήρυγμα του Ιωνά στους Νινευίτ...

Προσκυνητής: Το φοβερό προφητικό κήρυγμα του Ιωνά στους Νινευίτ...: Ιωνάς και Νινευίτες Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ Ιωνάς, αφού σώθηκε από τα δόντια του κήτους και βγήκε από τη θάλασσα, άρχισε να κηρύσσει στους κατοίκους ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου