Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Η υποδοχή της Θαυματουργής Εικόνας της Πανα...

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ: 5238 - Η υποδοχή της Θαυματουργής Εικόνας της Πανα...: Με θρησκευτική κατάνυξη και παρουσία πλήθους προσκυνητών  από όλη την Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, η υποδοχή τη...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου