Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Η ΑΝΔΡΕΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ

Έκτακτο Παράρτημα: Η ΑΝΔΡΕΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ: ΟΥΑΙ ΤΟΙΣ ΔΕΙΛΟΙΣ σχόλιο Γ.Θ : Όποιος το διαβάσει και εξακολουθήσει να φοβάται την νέα τάξη και τους υπόλοιπους μυρμηγκολέοντες, καλύτ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου