Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020

Αυτοσχεδιάζουμε και διασκεδάζουμε με τον πολυτάλαντο Κυριάκο Φριλίγκο κα...

Αυτισμός : Η Μαρία Κασαμπαλάκου τα λέει ΟΛΑ ... Ανθρώπινα και Δυναμικά !

Ζητάμε περισσότερο σεβασμό προς τα άτομα με αναπηρία - Γιώργος Τοπούζης│...

H κόρη μου Ζήνα και το Δακτυλιοειδές Χρωμόσωμα 21 - Δήμητρα Πίτσιου│The ...

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2020

Έκτακτο Παράρτημα: Άγιος Νεκτάριος, Το παλάτι του και η ανυπομονησία ...

Έκτακτο Παράρτημα: Άγιος Νεκτάριος, Το παλάτι του και η ανυπομονησία ...: Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως ο θαυματουργός (1846-1920) (Διασκευή, επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ: Καθηγητής Βαθιώτης: Δεν σπούδασα νομικά, δεν αφιερ...

ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ: Καθηγητής Βαθιώτης: Δεν σπούδασα νομικά, δεν αφιερ...:   Κωνσταντίνος Βαθιώτης, Καθηγητής ποινικού Δικαίου Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Δεν σπούδασα νομικά, δεν αφιερώθηκα στο Ποινικό Δίκαι...

Ο Χριστός στην ζωή μας - Δημήτριος Παναγόπουλος †

"Άγιος Παΐσιος φανέρωσε το πρόσωπο του Χριστού μπροστά στα έκπληκτα μάτι...

ΙΧΘΥΣ: Κεῖνο πού δέν θά σοῦ συχωρέσουνε ποτέ καί γιά τό ὁ...

ΙΧΘΥΣ: Κεῖνο πού δέν θά σοῦ συχωρέσουνε ποτέ καί γιά τό ὁ...: Οι άνθρωποι, αν τους βρίσεις ή λογοφέρεις μαζί τους, ή γράψεις γι’αυτούς κακό, έρχεται ώρα που μπορεί να σου το συχωρέσουν. (Δεν...