Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Κήρυγμα π. Γεωργίου Κελεμπέκη στην Θ. Λειτουργία-Ι. Ν. Αγ. Λυδίας - Κ...

«Παραδείγματα μετανοίας» π. Ευάγγελος Παπανικολάου

«Πορεία προς το Πάθος»

ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΩΝ 16/03/2019 ΘΕΜΑ: Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΤΗΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΩΝ 16/03/2019 ΘΕΜΑ: Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΤΗΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

π. Ευάγγελος Παπανικολάου - Ο π. Ευμένιος ο Λεπρός. Ο Γέροντας της χαράς

Σάββατο, 4 Απριλίου 2020

Χαιρετισμοί της Παναγίας | LIVE | Υπέρ υγείας και ψυχικής ενδυνάμωσης !!!

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ : ΙΕΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ !!

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ : ΙΕΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ !!: Αδελφοί μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως: 1. Αγιογραφούνται και κατασκευάζονται Ιερές Εικόνες κατόπιν παραγγελίας. 2. Πα...

Mr. V (51η) - ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΚΑΙ Η/Μ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ, ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ ΓΡΙΠΠΗΣ, ΕΝΙΣΧΥΣ...

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020

Μέγας Κανόνας - Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου

Τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών !!

Του λίθου σφραγισθέντος - ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ Ήχος Α’

Ο Δημήτριος Παπαγιαννόπουλος στον ΑΓΙΟ ΛΟΥΚΑ στο ΝΑΥΠΛΙΟ

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020

Ἱησοῦς Χριστός : Γ' Παγκόσμιος πόλεμος και η μεγάλη ΠΕΙΝΑ !! Οδηγίε...

Ἱησοῦς Χριστός : Γ' Παγκόσμιος πόλεμος και η μεγάλη ΠΕΙΝΑ !! Οδηγίε...: ΕΛΛΗΝΕΣ ! ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ, σας παρακαλούμε συγχωρέστε μας για την …όποια αναστάτωσή σας. Αλλά!, αυτά που σας γράφουμε/κοινοποιούμε/διαβάζετε δ...

Ἱησοῦς Χριστός : Γ' Παγκόσμιος πόλεμος και η μεγάλη ΠΕΙΝΑ !! Οδηγίε...

Ἱησοῦς Χριστός : Γ' Παγκόσμιος πόλεμος και η μεγάλη ΠΕΙΝΑ !! Οδηγίε...: ΕΛΛΗΝΕΣ ! ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ, σας παρακαλούμε συγχωρέστε μας για την …όποια αναστάτωσή σας. Αλλά!, αυτά που σας γράφουμε/κοινοποιούμε/διαβάζετε δ...