Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019

Nick Vujicic - God will not give up on u ..

Από εμάς βγήκαν αλλά δεν είναι με εμάς π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

Από εμάς βγήκαν αλλά δεν είναι με εμάς π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΖΩΝΑΚΙΑ ΧΑΡΗΣ ΝΤΑΡΑΒΑΝΟΓΛΟΥ

ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΖΩΝΑΚΙΑ ΧΑΡΗΣ ΝΤΑΡΑΒΑΝΟΓΛΟΥ

† Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς Ὁ Μάρτυς καὶ Φωτιστὴς τοῦ Γένους ''Δέκα χιλιάδες Χριστιανοὶ μὲ ἀγαπῶσι καὶ ἕνας μὲ μισεῖ.

Thumbnail


...''Δέκα χιλιάδες Χριστιανοὶ μὲ ἀγαπῶσι 
καὶ ἕνας μὲ μισεῖ. 

Χίλιοι Τοῦρκοι μὲ ἀγαπῶσι 

καὶ ἕνας ὄχι τόσον. 

Χιλιάδες Ἑβραῖοι θέλουν τὸν θάνατόν μου 

καὶ ἕνας ὄχι.''...

ᾳψοθ Μαρτίου 2.

† Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς 
Ὁ Μάρτυς καὶ Φωτιστὴς τοῦ Γένους

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς μᾶς δείχνει τὴν πορεία τοῦ ἀγώνα μας


Thumbnail 

Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς 
μᾶς δείχνει τὴν πορεία τοῦ ἀγώνα μας
Τοῦτο σᾶς λέγω καὶ σᾶς παραγγέλω· 
κἂν ὁ οὐρανὸς νὰ κατεβῆ κάτω, 
κἂν ἡ γῆ νὰ ἀνεβῆ ἐπάνω, 
κἂν ὅλος ὁ κόσμος νὰ χαλάση, σήμερον, αὔριον, 
νὰ μὴ σᾶς μέλλη τί ἔχει νὰ κάμη ὁ Θεός. 
Τὸ κορμί σας ἂς τὸ καύσουν, ἂς τὸ τηγανίσουν· 
τὰ πράγματά σας ἂς σᾶς τὰ πάρουν· μὴ σᾶς μέλλει· 
δώσατέ τα· δὲν εἶνε ἰδικά σας.
Ψυχὴ καὶ Χριστὸς σᾶς χρειάζονται.
Αὐτὰ τὰ δυὸ ὅλος ὁ κόσμος νὰ πέση, 
δὲν ἠμπορεῖ νὰ σᾶς τὰ πάρη, 
ἐκτὸς καὶ τὰ δώσετε μὲ τὸ θέλημά σας.
Αὐτὰ τὰ δυὸ νὰ τὰ φυλάγετε, νὰ μὴ τὰ χάσετε.
Τώρα, ἀδελφοί μου, τί σημεῖον καρτεροῦμεν; 
Δὲν καρτεροῦμεν ἄλλο παρὰ πότε νὰ λάμψῃ 
ὁ Πανάγιος Σταυρὸς εἰς τὸν οὐρανὸν 
περισσότερον ἀπὸ τὸν ἥλιον, 
καὶ νὰ λάμψῃ ὁ γλυκύτατός μας Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ Θεὸς 
ἑπτὰ φορὰς περισσότερον ἀπὸ τὸν ἥλιον, 
μὲ χίλιες χιλιάδες καὶ μύριες μυριάδες Ἀγγέλους, μὲ δόξαν θεϊκήν.

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019

Balloons from Heaven - It's a Miracle - 6033

Mel Gibson: Hollywood Is ‘Den Of Parasites’ Who ‘Feast On Blood Of Kids’

Έκτακτο Παράρτημα: Αποκάλυψη από τον Μελ Γκίμπσον για τους σατανιστές...

Έκτακτο Παράρτημα: Αποκάλυψη από τον Μελ Γκίμπσον για τους σατανιστές...: σχόλιο Γ.Θ : Δεν δημοσιεύω τις λεπτομέρειες γιατί θα κάνετε πολλά βράδια να κοιμηθείτε.  Ενδεχομένως να νιώσετε οργή, όπως ένιωσα και...

Αποκάλυψη από τον Μελ Γκίμπσον για τους σατανιστές...

Έκτακτο Παράρτημα: Αποκάλυψη από τον Μελ Γκίμπσον για τους σατανιστές...: σχόλιο Γ.Θ : Δεν δημοσιεύω τις λεπτομέρειες γιατί θα κάνετε πολλά βράδια να κοιμηθείτε.  Ενδεχομένως να νιώσετε οργή, όπως ένιωσα και...

Αποκάλυψη από τον Μελ Γκίμπσον για τους σατανιστές...

Έκτακτο Παράρτημα: Αποκάλυψη από τον Μελ Γκίμπσον για τους σατανιστές...: σχόλιο Γ.Θ : Δεν δημοσιεύω τις λεπτομέρειες γιατί θα κάνετε πολλά βράδια να κοιμηθείτε.  Ενδεχομένως να νιώσετε οργή, όπως ένιωσα και...

Αποκάλυψη από τον Μελ Γκίμπσον για τους σατανιστές...

Έκτακτο Παράρτημα: Αποκάλυψη από τον Μελ Γκίμπσον για τους σατανιστές...: σχόλιο Γ.Θ : Δεν δημοσιεύω τις λεπτομέρειες γιατί θα κάνετε πολλά βράδια να κοιμηθείτε.  Ενδεχομένως να νιώσετε οργή, όπως ένιωσα και...

O AΓΙΟΣ

Ο ΕΘΝΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Β΄ ΜΕΡΟΣ

Ο ΕΘΝΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Α΄ ΜΕΡΟΣ

Ο ΕΘΝΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Α΄ ΜΕΡΟΣ

Gods Not Dead- FULL MOVIE

24 Αυγούστου: Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός - Ο Βίος

GOD'S NOT DEAD - Η ΤΑΙΝΙΑ (Ελληνικοί υπότιτλοι)

Τρίτη, 20 Αυγούστου 2019

Ή ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ

Ο ιατρός Στόιαν Αδάσεβιτς είναι ο μοναδικός γυναικολόγος στην Σερβία, 

ο οποίος δημοσίως ομολόγησε ότι η έκτρωση είναι φόνος, 
για τον οποίο ευθύνονται τόσο ο ιατρός, όσο και η μητέρα.
Μόλις κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Η αγιότης της ζωής», το οποίο είναι μια συλλογή των άρθρων του περί της ενδομητρίου παιδοκτονίας. 
Το σχόλιο πιο κάτω δεν χρειάζεται επεξήγηση. 

«Είμαι ιατρός, γνωρίζω τις πράξεις μου, είμαι ένοχος για όλες τις φρικαλεότητες που έκανα εργαζόμενος ως γυναικολόγος και είμαι υποχρεωμένος να μαρτυρήσω, να αφυπνίσω, να προειδοποιήσω ότι η διακοπή της εγκυμοσύνης ουσιαστικώς είναι φόνος του αγέννητου ανυπεράσπιστου παιδιού. 
Στα τέλη της δεκαετίας του '80 ενεφανίσθη το υπερηχογράφημα με τη διαγνωστική δυνατότητα και μου έφερε πολλές εκπλήξεις. 
Είδα το έμβρυο, τους κτύπους της καρδιάς του, τις κινήσεις, το άνοιγμα του στόματός του στα μεγαλύτερα έμβρυα παρατήρησα το «πιπίλισμα» του αντίχειρος, το έμβρυο εσκέπτετο και αισθάνετο, διότι αντέδρα στους βαθείς διαπεραστικούς ήχους, επιταχύνοντας τις κινήσεις του.
Και ύστερα από 4-5 λεπτά όσον διαρκεί η άμβλωση, το έμβρυο τούτο, αυτό το ίδιο ανθρώπινο ον, κείται τεμαχισμένο μεταξύ των εργαλείων στο τραπέζι. 
Προς θλίψη και δυστυχία μου το 1988 έκανα την άμβλωση σε μια προχωρημένη εγκυμοσύνη των 4½ μηνών. Κατά τη διάρκεια αυτής της εγχείρησης, της οποίας τις λεπτομέρειες δεν μπορώ να περιγράψω άνευ ταραχής, φρυκιών ανακάλυψα το φονέα εντός μου. 
Μια εγχείρηση, η οποία έπρεπε να είναι μια πράξη ρουτίνας, μετατράπηκε σε πραγματικό εφιάλτη. 
Τότε συνειδητοποίησα ότι έπραξα φόνο, ότι θανάτωσα τον άνθρωπο. 
Η γυναίκα αιμορραγεί πολύ, η ζωή της κινδύνευε. 
Προσευχήθηκα: «Κύριε, βοήθησέ με να σώσω τη γυναίκα και τιμώρησε εμένα!» 
Έκτοτε ποτέ μου δεν επανέλαβα όμοια πράξη. 
Ετυχε η νέα μου γνώση να συμπίπτει με την άποψη της Εκκλησίας 
- ότι το έμβρυο είναι ζωντανό ήδη από τη σύλληψή του, 
δηλαδή από την στιγμή της γονιμοποίησης του ωαρίου.

Η ενδομήτριος παιδοκτονία είναι πολύ μεγαλύτερη και βαρύτερη αμαρτία από τον απλό φόνο, επειδή το έμβρυο εντός της μήτρας είναι αδύναμο να αμυνθεί, ενώ δεν φταίει για τίποτε. 
Ως κοινωνία είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύσουμε το παιδί ιατρικώς, ηθικώς, δικαστικώς και νομικώς, διότι πρέπει να έχει όλα τα δικαιώματα, τα οποία έχει ένας ενήλικας. 
Τούτο είναι το καθήκον μας προς όλα τα μέλη της κοινωνίας μας».
Πελαγία Εμμανουήλ, Νηπιαγωγός,Λευκωσία

Ορθόδοξη Γυναίκα: Everyone Against Abortion Please Raise Your Hand

Ορθόδοξη Γυναίκα: Everyone Against Abortion Please Raise Your Hand: Το μωρό,του οποίου το χέρι βλέπετε στο βίντεο,βρέθηκε από ακτιβιστές οι οποίοι είναι ενάντιοι στις εκτρώσεις,σε μια κλινική του Χιούστο...

Θα αποκτήσουν το … 17ο παιδί τους!

Ορθόδοξη Γυναίκα: Θα αποκτήσουν το … 17ο παιδί τους!: Ένα ζευγάρι από τις ΗΠΑ, η Κρίστι και ο Ντέιβ Κέισον από την Καλιφόρνια είναι έτοιμοι να αποκτήσουν το 17ο  παιδί τους. Οι δυο γονείς έ...

Γέννησε 5δυμα και θέλει να τα θηλάσει όλα! (φωτό)

Ορθόδοξη Γυναίκα: Γέννησε 5δυμα και θέλει να τα θηλάσει όλα! (φωτό): Σ ύμφωνα με τους ειδικούς, μία σε αρκετά εκατομμύρια είναι οι πιθανότητες μια γυναίκα να μείνει έγκυος με πεντάδυμα χωρίς τη χρήση εξωσωμ...

Divine Mercy Care

Αγνώστου πατρός... (αληθινή ιστορία!)

Ορθόδοξη Γυναίκα: Αγνώστου πατρός... (αληθινή ιστορία!): Μικρές ιστορίες του χθες και του σήμερα «Θα μου το βαφτίσεις, όταν με το καλό γεννηθεί;» (Απίθανη ιστορία! Συνέβη στ΄αλήθεια πριν κάπο...

Κακοποίηση ανηλίκου… Ε, και; Συγκλονιστικό αρθρό τ...

Ορθόδοξη Γυναίκα: Κακοποίηση ανηλίκου… Ε, και; Συγκλονιστικό αρθρό τ...: Βράδυ, σε ένα σπίτι στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης…  «Δι' ασήμαντον αφορμήν»  - (κάτι, λέει, για ένα παιχνιδάκι) ένας πατέρας ξυλοκοπεί...

Κακοποίηση ανηλίκου… Ε, και; Συγκλονιστικό αρθρό τ...

Ορθόδοξη Γυναίκα: Κακοποίηση ανηλίκου… Ε, και; Συγκλονιστικό αρθρό τ...: Βράδυ, σε ένα σπίτι στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης…  «Δι' ασήμαντον αφορμήν»  - (κάτι, λέει, για ένα παιχνιδάκι) ένας πατέρας ξυλοκοπεί...

Τή μία παιδοκτόνο σημαδέψαμε!

Ορθόδοξη Γυναίκα: Τή μία παιδοκτόνο σημαδέψαμε!: Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη, Σκότωσε τὸ νεογέννητο βρέφος της μιὰ 22χρονη φοιτήτρια. Τὸ γέννησε μόνη της καὶ τὸ πέταξε στὸν ἀκάλυπτο χῶρο τῆς πο...

Πρώην υπερασπιστής των αμβλώσεων,επικεφαλής του με...

Ορθόδοξη Γυναίκα: Πρώην υπερασπιστής των αμβλώσεων,επικεφαλής του με...: Την εβδομάδα αυτή είχαν αφιέρωμα στη ζωή του σπουδαίου ιατρού   Bernard   Nathanson   για τη δραματική μετατροπή του από ιατρό υπέρ των α...

Δύο γυναίκες μας μιλούν για την άμβλωση

Ορθόδοξη Γυναίκα: Δύο γυναίκες μας μιλούν για την άμβλωση: «Η ψυχική μου κατάσταση και πριν, και μετά την έκτρωση φαινόταν πολύ καλή. Όπως όμως κατάλαβα αργότερα, στην πραγματικότητα είχα νεκρώσε...

20χρονος είδε όνειρο τον αδελφό του που τον είχε κ...

Ορθόδοξη Γυναίκα: 20χρονος είδε όνειρο τον αδελφό του που τον είχε κ...: «Μητέρα, απόψε είδα ένα όνειρο καί δέν φεύγει από τό μυαλό μου. Ήμουν στό σπίτι καί μπήκε ένας νεαρός, 2-3 χρόνια μικρότερος μου, καί ...

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπροστά στην μικρούλα Θεοτόκο αγανακτώ για την έκτ...

Ορθόδοξη Γυναίκα: Μπροστά στην μικρούλα Θεοτόκο αγανακτώ για την έκτ...: Του π.Παντελεήμονος Κρούσκου Aφορμή για το άρθρο αυτό είναι η εικόνα της μικρής χαριτωμένης παιδούλας Θεοτόκου, πού σήμερα εισέρχεται σ...

Ένας δολοφόνος γιατρός εξομολογείται!

Ορθόδοξη Γυναίκα: Ένας δολοφόνος γιατρός εξομολογείται!: Τ o  κείμενο, το οποίο εν συνεχεία αναδημοσιεύουμε, είναι άκρως αποκαλυπτικό για την τόλμη, την ειλικρίνεια και την αμεσότητά του. Τα ό...

Ορθόδοξη Γυναίκα: «Όπως τα γουρούνια στο σφαγείο»: Η ημέρα που οι Κι...

Ορθόδοξη Γυναίκα: «Όπως τα γουρούνια στο σφαγείο»: Η ημέρα που οι Κι...: Της   Wujian (LifeSiteNews.com)  Σημείωση: Αυτή η μαρτυρία είναι απόσπασμα από μια δήλωση μιας Κινέζας, της Wujian (ψευδώνυμο), ενώ...

«Όπως τα γουρούνια στο σφαγείο»: Η ημέρα που οι Κι...

Ορθόδοξη Γυναίκα: «Όπως τα γουρούνια στο σφαγείο»: Η ημέρα που οι Κι...: Της   Wujian (LifeSiteNews.com)  Σημείωση: Αυτή η μαρτυρία είναι απόσπασμα από μια δήλωση μιας Κινέζας, της Wujian (ψευδώνυμο), ενώ...

Η υπεράσπιση της ζωής του αγέννητου παιδιού σκοταδ...

Ορθόδοξη Γυναίκα: Η υπεράσπιση της ζωής του αγέννητου παιδιού σκοταδ...: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ Εν Πειραιεί τη 29η Ιουλίου 2019 Όταν σκοτώσεις ένα ζώο (κακώς αν...

Ορθόδοξη Γυναίκα: Η συγκινητική ιστορία μιας γυναίκας που επέζησε με...

Ορθόδοξη Γυναίκα: Η συγκινητική ιστορία μιας γυναίκας που επέζησε με...: Είναι πραγματικά συγκινητική η ιστορία μιας γυναίκας που επέζησε μετά από έκτρωση.  Η Gianna γεννήθηκε μόλις 900 γραμμάρια. Μέχρι που την...

Ορθόδοξη Γυναίκα: Συγγνώμη παιδάκι...

Ορθόδοξη Γυναίκα: Συγγνώμη παιδάκι...: Μου είπαν κάποτε πώς ένα βράδυ με καθαρό ουρανό αν κοιταξω ψηλά στα αστέρια θα δω χιλιάδες ματάκια να με κοιτάνε. Κι είναι τα φωτάκια α...

Ορθόδοξη Γυναίκα: Συγγνώμη παιδάκι...

Ορθόδοξη Γυναίκα: Συγγνώμη παιδάκι...: Μου είπαν κάποτε πώς ένα βράδυ με καθαρό ουρανό αν κοιταξω ψηλά στα αστέρια θα δω χιλιάδες ματάκια να με κοιτάνε. Κι είναι τα φωτάκια α...

Ορθόδοξη Γυναίκα: Οι αναισθησιολόγοι του νοσοκομείου της Σάμου αποφά...

Ορθόδοξη Γυναίκα: Οι αναισθησιολόγοι του νοσοκομείου της Σάμου αποφά...:   Σε μια πρωτοφανή όσο και αξιοθαύμαστη κίνηση, όλοι οι αναισθησιολόγοι του νοσοκομείου της Σάμου αποφάσισαν για λόγους συνειδήσεως να ...

Ορθόδοξη Γυναίκα: Ένα ζευγάρι υιοθέτησε παιδί που άλλοι το έλεγαν......

Ορθόδοξη Γυναίκα: Ένα ζευγάρι υιοθέτησε παιδί που άλλοι το έλεγαν......: Της  N ancy Flanders Μέχρι την ημέρα που γεννήθηκε ο Αδάμ βρισκόνταν ασφαλής στην κοιλιά της μητέρας του.Μόλις γεννήθηκε όμως,σ'ένα...

Ορθόδοξη Γυναίκα: Ποιοι είναι οι “εχθροί του ζευγαριού'';

Ορθόδοξη Γυναίκα: Ποιοι είναι οι “εχθροί του ζευγαριού'';: Ποιοι είναι οι “εχθροί του ζευγαριού” και πώς μπορεί το ζευγάρι να τους νικήσει, ώστε να βιώσει την ευτυχία μέσα στον γάμο;…  Γράφει ο Κων...

Ποιοι είναι οι “εχθροί του ζευγαριού'';

Ορθόδοξη Γυναίκα: Ποιοι είναι οι “εχθροί του ζευγαριού'';: Ποιοι είναι οι “εχθροί του ζευγαριού” και πώς μπορεί το ζευγάρι να τους νικήσει, ώστε να βιώσει την ευτυχία μέσα στον γάμο;…  Γράφει ο Κων...

Ορθόδοξη Γυναίκα: Το μετεκτρωτικό τραύμα: Θυσίασα το πρώτο μου μωρό

Ορθόδοξη Γυναίκα: Το μετεκτρωτικό τραύμα: Θυσίασα το πρώτο μου μωρό: 'Εχω ήδη περάσει κάποια καταθλιπτικά επεισόδια στη διάρκεια των οποίων δε σταματώ να σκέπτομαι το μωρό εκείνο που θυσίασα εγώ η ίδια...

Το μετεκτρωτικό τραύμα: Θυσίασα το πρώτο μου μωρό

Ορθόδοξη Γυναίκα: Το μετεκτρωτικό τραύμα: Θυσίασα το πρώτο μου μωρό: 'Εχω ήδη περάσει κάποια καταθλιπτικά επεισόδια στη διάρκεια των οποίων δε σταματώ να σκέπτομαι το μωρό εκείνο που θυσίασα εγώ η ίδια...

Ύμνος στη Ζωή ~ "Το χέρι της Ελπίδας"

Ύμνος στη Ζωή ~ "Το χέρι της Ελπίδας"

ΤΑΙΝΊΑ "Μία καλοκαιρινή ιστορία" Ο Ανέστης είναι ένα παιδί, με καλή καρδιά, που ωστόσο είναι παραμελημένο από τα άλλα.

"ΑΝ ΗΜΟΥΝ" Μιά ταινία για τη χαρά της εγκυμοσύνης και τη στενοχώρια της έκτρωσης.

Οι ταινίες μας

Οι ταινίες μας: «Μια καλοκαιρινή ιστορία…» Η πρώτη ταινία μικρού μήκους Εκκλησιαστικής Κατασκήνωσης ' Μια Καλοκαιρινή Ιστορία ... ' from anaplastiki o...

Ο Λάμπρος είναι ένα παιδί σαν όλα τα άλλα. Παίζει, γελάει, λυπάται, πηγαίνει σχολείο, έχει την παρέα του και η ζωή του κυλάει αμέριμνα. Ωστόσο ένα μεσημέρι κάποιο πρωτόγνωρο, για εκείνον, άκουσμα, του κλέβει την προσοχή και τον προβληματίζει...

Συγκλονιστικές εικόνες ρουμάνου φωτογράφου από εκτ...

XarasEuaggelia: Συγκλονιστικές εικόνες ρουμάνου φωτογράφου από εκτ...: Written By Β.Κ.  Το συγκλονιστικό φωτογραφικό άλμπουμ του Narcis ...

Η Γη βοά -The Land Cries Out

Η Γη βοά -The Land Cries Out

Η Γη βοά -The Land Cries Out

Stripped Away | Pro-Life Short Film

Babies Are Murdered Here | #BAMH

40 - Chapter 1- Opening Scene

Former abortion provider Anthony Levatino discusses the impact of your p...

Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2019

USA: Anti-abortion activists flock to cinema as pro-life movie 'Unplanne...

40 - Official Trailer

40 - Official Trailer

SARAH'S CHOICE ταινία (Ελληνικοί υπότιτλοι)

XarasEuaggelia: SARAH'S CHOICE ταινία (Ελληνικοί υπότιτλοι): ( Χριστιανικές ταινίες-χριστιανικά βίντεο-χριστιανικές ιστορίες) ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ (Άριστη Μετάφραση - Συγχρονισμένοι υπ...

Late-Term Abortion PSA

XarasEuaggelia: Late Term Abortion

XarasEuaggelia: Late Term Abortion: Θα επεσήμανα το βίντεο ως ακατάλληλο για ανηλίκους. Δυστηχώς όμως υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό έφηβων κοριστιών που προβαίνουν σε έκτρωση...

Harvesting Baby Organs - Alex Jones | JRE #1255

The real reason behind the push for late term abortions

Drug-Dependent Infants Detox at Tenn. NICU

Drug-Dependent Infants Detox at Tenn. NICU

Late Term Abortion Lies Debunked by Neonatologist

Tale of a Abortion . Please watch before you decide to abort the Child i...

Former Abortion Provider Speaks

The Real Reason Demoncrats are pushing for Late Term Abortions.

5 Shocking Facts About New Illinois Late-Term Abortion Law Called 'Death...

ADRENOCHROME HAS LEGAL MARKET WITH LATE TERM ABORTION LAWS *A Must Watch*

Baby loses arm in late term abortion PT2

Baby loses arm in late term abortion PT1

Abortion Clinic Employees -- "Babies born alive daily."

TV Show Displays Aborted Babies Retrieved from the Trash

Majority of public against late-term abortions

A late term abortion.mp4

The Sick Truth About Late-Term Abortion

Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

The most important lesson from 83,000 brain scans | Daniel Amen | TEDxOr...

Loretta Lambs & Adopts an Orphan Lamb

More Lessons From Sheep - The Rejected Lamb - Ray Carman

We are not all the Same, that is what makes us Family! More Lessons From...

Never Underestimate What The Good Shepherd Can do - Lessons From Sheep -...

I was raped but I'm keeping my baby! 03.07.15, Chrissy B Show

The Rejected Lamb, the Shepherd called... More Lessons From Sheep - Ray ...

The Original Rejected Lamb, now is the Good Shepherd - More Lessons From...

More Lessons From Sheep - The Rejected Lamb - Ray Carman

Abortion Extremism: VA Governor Ralph Northam Advocates Infanticide

Pro-life vs Pro-choice: Abortion Exceptions in Cases of Rape or Incest

Conceived in Rape

Pregnant by Rape