Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Γέρων Ἐφραίμ Φιλοθεΐτης: Γιά τό μυστήριο τῆς Μεταν...

Προσκυνητής: Γέρων Ἐφραίμ Φιλοθεΐτης: Γιά τό μυστήριο τῆς Μεταν...: Ο Θεός με το στόμα του Προφήτου Ησαΐα μάς παραγγέλλει λέγων: «Λούσασθε και καθαροί γίνεσθε, αφέλετε τας πονηρίας από των ψυχών υμώ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου