Η ελπίς μου ο Θεός, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Η Φιλανθρωπία στο Βυζάντιο

Προσκυνητής: Η Φιλανθρωπία στο Βυζάντιο: Ο όρος φιλανθρωπία είναι πανάρχαιος και με διαφορετικό περιεχόμενο στις διάφορες κοινωνίες και στις ιστορικές περιόδους. Ενδεικτικά αναφ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου