Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Το διαδίκτυο και η τεχνολογία

ΑΝΕΜΩΝ ΠΝΟΗ: Το διαδίκτυο και η τεχνολογία: Το διαδίκτυο και η τεχνολογία είναι πολύ καλή κι ευλογημένη. Λίγο την χρησιμοποιούμε, έχουμε αργήσει θα έπρεπε να έχουμε κάνει πολύ περ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου