Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Τα τεμάχια Τιμίου Ξύλου στο Άγιον Όρος σε μια συλλ...

Έκτακτο Παράρτημα: Τα τεμάχια Τιμίου Ξύλου στο Άγιον Όρος σε μια συλλ...: Η λειψανοθήκη έχει εντοπίσει αρκετά τεμάχια Τιμίου Ξύλου στο Άγιον Όρος ανατρέχοντας σε ξενόγλωσση κυρίως βιβλιογραφία, α...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου