Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Προσεύχομαι ο Θεός να σας δώσει φώτιση να καταλάβε...

Βυζαντινό: Προσεύχομαι ο Θεός να σας δώσει φώτιση να καταλάβε...: Και διάβολος υπάρχει και όλα όπως τα γράφει η Γραφή υπάρχουνε. Και διάβολος και κόλαση και όλα.Ο άνθρωπος έχει φτιάξει πολλούς θεούς, και...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου