Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Θα έλθει καιρός...

Βυζαντινό: Θα έλθει καιρός...:  Θα έλθει καιρός, που όχι οι διωγμοί αλλά τα χρήματα και τα αγαθά αυτού του κόσμου, θα απομακρύνουν τους ανθρώπους από τον Θεό. Και θα χα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου