Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Θεολογική ανάλυση στον πεντηκοστό (ν') ψαλμό του Δ...

Προσκυνητής: Θεολογική ανάλυση στον πεντηκοστό (ν') ψαλμό του Δ...: 50 ος Ψαλμός: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα Έλεός σου Του Νικολάου Μπρατσιώτη, καθηγητή της Βιβλικής Ιστορίας  και Βιβλικής Θεολογί...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου