Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Το τέλος της ευχής «Και έσται τα ελέη του μεγάλου ...

Agapi en Xristo: Το τέλος της ευχής «Και έσται τα ελέη του μεγάλου ...:                                                                    (Κι ας είναι όλα τα καλά του μεγάλου ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου