Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΣΕΩΣ

ΑΓΙΟΚΥΠΡΙΑΝΙΤΗΣ: ΤΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΣΕΩΣ:       «Ἡ ἀναγνώριση τῶν τιμίων Λειψάνων δέν εἶναι μία γραφειοκρατική διαδικασία… Ἡ ἀποκάλυψη καί ἡ ἀναγνώριση τῶν τιμίων Λειψάνων ε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου