Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Παλικαρίσιο ψήφισμα στην Μαχητική Μητρόπολη Κονίτσ...

Έκτακτο Παράρτημα: Παλικαρίσιο ψήφισμα στην Μαχητική Μητρόπολη Κονίτσ...: σχόλιο Γ.Θ : Ο Στρατιώτης του Χριστού Κονίτσης Ανδρέας και τα παλικάρια ιερείς της Μητροπόλεώς του δεν φοβούνται να μιλήσουν και να πάρ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου