Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Τι είναι η ταπείνωσις;

Agapi en Xristo: Τι είναι η ταπείνωσις;: Η ταπείνωσις δεν είναι λόγια απλά όπου λέγομεν· είμαι αμαρτωλός… και λοιπά. Η ταπείνωση είναι η αλήθεια. Να μάθη κανείς ότι είναι μηδέν. Μέ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου