Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Ο αντιπαθητικός παππούλης

Ἅγιος Δημήτριος Κουβαρὰ: Ο αντιπαθητικός παππούλης: Κάποτε πολύ παλιά σε ένα μοναστήρι στο Όρος, πριν ακόμα η ανθρωπότητα μάθει τι είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν μία μικρή αδελφότητα νέων...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου