Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

"Πολλή αμαρτία, γι' αυτό πρέπει να γίνει πόλεμος"....

Έκτακτο Παράρτημα: "Πολλή αμαρτία, γι' αυτό πρέπει να γίνει πόλεμος"....: Αποκαλύπτει ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος στον μακαριστό Γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη. σχόλιο Γ.Θ : Άλλος ένας Άγιος που από την Αιωνιότητα προε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου