Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος:Να είμαστε πολυ προσεκτι...

ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ : Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος:Να είμαστε πολυ προσεκτι...: «Οὐ φίλημά σοι δώσω καθάπερ ὁ Ἰούδας», λέμε κάθε φορά που κοινωνούμε. Δηλαδή δεν θα μιμηθώ τον Ιούδα που μόλις κοινώνησε, αμάρτησε, (πρ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου