Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Για τους 5 λόγους που πρέπει να εκκλησιάζονται οι ...

Προσκυνητής: Για τους 5 λόγους που πρέπει να εκκλησιάζονται οι ...: Γι’ αυτό κι εγώ μέσα από την αγάπη που τρέφω για σας, αποφάσισα να υποδείξω σ’ αυτόν το λόγο αυτά: Αδελφοί μου χριστιανοί, θα πρέπει για...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου