Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

The Four Curses On Judaism

iframe width 480 height 270 src //www.youtube.com/embed/7X-ZdkW9rt4 frameborder 0 allowfullscreen> /iframe>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου