Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης -Μνημονεύουμε γιατί α...

KANDYLAKI: Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης -Μνημονεύουμε γιατί α...: Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης Μερικοί ρωτούν γιατί μνημονεύουμε τα ονόματα των κεκοιμημένων και των ζώντων στις προσευχές που κάνουμ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου