Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Η ενότης των ανθρώπων κατορθώνεται μόνο μέσα στην ...

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΗΒΩΝ: Η ενότης των ανθρώπων κατορθώνεται μόνο μέσα στην ...: του Αγίου Γέροντα Πορφύριου Ο Θεός είναι Πατέρας όλων, άρα όλοι είμαστε αδέλφια. Έχουμε κοινή φύση, κοινό Πατέρα και καλούμαστε να έχο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου