Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Εστία Κοριτσιού Φιλοθέη η Αθηναία

Τα Σαΐνια της Αγίας Παρασκευής: Εστία Κοριτσιού Φιλοθέη η Αθηναία:  Οι μέρες του Πάσχα πλησιάζουν. Για να μπορέσουμε και εμείς να μπούμε στο πνεύμα των Άγιων ημερών της Αγάπης αποφασίσαμε να μαζέψουμε ρου...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου