Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Τελευταίες συμβουλές πριν από την Εξομολόγηση και ...

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΑ: Τελευταίες συμβουλές πριν από την Εξομολόγηση και ...: ΕΙΝΑΙ κοντά η μέρα της Εξομολογήσεως και στη συνέχεια η πανευφρόσυνη στ ιγμή της Μεταλήψεως του Σώματος και του Αίματος του Χριστού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου