Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος - Περὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Χρ...

Η Βασιλεία των Ουρανών: Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος - Περὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Χρ...: Ὁ Κύριος ἀπευθυνόμενος πρὸς ἡμᾶς Ἁγίου Ἰωάννου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου ἀπόσπασμα ἐκ τῆς οστ´ (76) ὁμιλίας αὐτοῦ ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου