Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς γιὰ τὴν ἐκδημία τοῦ μακαρι...

Έκτακτο Παράρτημα: Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς γιὰ τὴν ἐκδημία τοῦ μακαρι...: σχόλιο Γ.Θ : Το σκήνωμα του μακαριστού Ν.Σωτηρόπουλου είχε την μοναχική ευκαμψία. Ας το λογισθούν αυτό κάποιοι οικουμενιστές πο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου