Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Διάβολος στο μυαλό. μέρος 2ο

Έκτακτο Παράρτημα: Ο Διάβολος στο μυαλό. μέρος 2ο: ...ο εχθρός, δε με δένει με δεσμά που εγώ μισώ, με δένει με δεσμά που μου αρέσουνε και χαίρομαι δεμένος. Να 'σαι νικημένος, να 'σ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου