Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

How Jews Justify Gaza Genocide

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου